Trung Tâm Tin Học - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - TP.HCM
https://csc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
2019-04-14 16:10:14 178
*** Dành cho học viên Khóa 247 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) *** Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 28/04/2019; Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Tư, ngày 08/05/2019; Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 08/05/2019 đến ngày 09/05/2019