Cửa sổ mở trượt 3 cánh - cuanhualoithep.com
https://cuanhualoithep.com/cua-so-mo-truot-3-canh/
2019-05-16 21:16:02 103
Cánh cửa được mở bằng cách trượt trên các ray (1-3 ray) Cửa sổ mở trượt 3 cánh mở được từ 1/2 đến 2/3 diện tích ô cửa; Các thanh nhôm nhỏ làm ray dấn hướng được đóng kin và rất chặt chẽ, liên kết với bề mặt khuôn cửa, giúp cho việc đóng mở được dễ dàng ...