Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ | XIN CỨU GIÚP CÁC LINH HỒN
https://cuucaclinhhon.wordpress.com/2012/03/08/nhan-ngay-quốc-tế-phụ-nữ/
2019-04-16 06:38:07 124
Ngày Quốc tế Phụ nữ (NQTPN), được Liên Hiệp Quốc chính thức hoá ngày 8-3-1977, là ngày cả thế giới chúc mừng phụ nữ. Đây cũng là ngày nhớ lại sự tiến triển trong việc đưa ra quyền phụ nữ, và để nhớ đến những người phụ nữ bình thường bằng những hành động can…