Thông báo chiêu sinh các lớp Đào tạo Thợ sửa chữa ôtô (hệ ngắn ...
https://cvct3.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh-cac-lop-dao-tao-tho-sua-chua-oto-ngan-han/
2019-04-23 16:00:10 66
Xem Thêm: Một số hình ảnh của lớp học Đào tạo thợ sửa chữa ô tô. ... (Nguyên trưởng ban cơ khí sửa chữa Ô tô Trung tâm dạy nghề Quận 5, nay là trường ...