Đắc Nhân Tâm | Đắc Nhân Tâm - Giá Trị Trọn Đời
https://dacnhantam.com.vn/
2019-04-15 20:58:17 122
Sáng 13-9, Dale Carnegie Việt Nam – Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm đã tổ chức tại Tp.HCM Hội thảo “Báo cáo xu hướng chiến lược toàn cầu 2016 – Đổi mới mang tính trải nghiệm 3+3” nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt những xu hướng đổi mới toàn diện trong kinh doanh ...