Công Ty TNHH Một Thành Viên - Thành lập mới - Dangkykinhdoanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=3&htID=18
2019-04-11 13:47:18 159
Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;. 2. Điều lệ công ty (có ...