Từ vựng tiếng Anh chủ đề thể thao liên quan đến các bộ môn
https://danhngontienganh.info/tu-vung-tieng-anh-chu-de-thao-lien-quan-den-cac-bo-mon/
2019-04-27 18:00:06 154
9 Tháng Mười Hai 2016 ... Tên các môn thể thao trong tiếng Anh là gì, các dụng cụ dùng để chơi thể thao gọi là gì. Bài viết dưới ... kick boxing: võ đối kháng. – lacrosse: ...