Hướng dẫn cách viết thư tư vấn bằng tiếng anh - Thư Viện Pháp Luật
https://danluat.thuvienphapluat.vn/huong-dan-cach-viet-thu-tu-van-bang-tieng-anh-152426.aspx
2019-04-20 12:02:09 325
19 Tháng 2 2017 ... Sau cùng là chữ ký và họ tên người tư vấn. Mẫu thư tư vấn pháp lý bằng Tiếng Anh: THE LEGAL CONSULTING LETTER. Dear…,. First of all ...