Hướng dẫn cách viết di chúc để không bị vô hiệu
https://danluat.thuvienphapluat.vn/huong-dan-cach-viet-di-chuc-de-khong-bi-vo-hieu-167393.aspx
2019-04-16 19:48:33 111
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy làm sao để di chúc không mắc phải những vấn đề pháp lý dẫn đến vô hiệu.