phân biệt khái niệm người gốc việt nam định cư tại nước ngoài
https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-khai-niem-nguoi-goc-viet-nam-dinh-cu-tai-nuoc-ngoai-108586.aspx
2019-04-24 11:16:20 181
24 Tháng 2 2014 ... người gốc việt nam định cư tại nước ngoài khác gì với người nước ngoài. người gốc việt nam định cư tại nước ngoài có được xem là người ...