Các quốc gia trên thế giới theo dân số (2017) - DanSo.Org
https://danso.org/cac-quoc-gia-tren-the-gioi-theo-dan-so/
2019-04-17 04:14:19 234
Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo dân số năm 2017. Click vào tên nước hoặc vùng lãnh thổ để xem số liệu dân số mới nhất mỗi ngày. ... 157, Đông Timor, 1.237.251, 2,15, 26.006, 83, 14.871, -10.001, 5,91, 19,00, 32, ...