Brunei - Dân số Brunei mới nhất (2019) - cập nhật hằng ngày ...
https://danso.org/brunei/
2019-04-17 12:02:25 260
Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương, vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn .... là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Brunei.