10 công việc phổ biến trong ngành tài chính - ngân hàng | Báo Dân trí
https://dantri.com.vn/viec-lam/10-cong-viec-pho-bien-trong-nganh-tai-chinh-ngan-hang-1213201635.htm
2019-05-04 23:32:06 69
10 Tháng Sáu 2008 ... Dưới đây là 10 công việc phổ biến nhất trong ngành này: 1. Nhà phân tích tài chính, người này được các công ty tuyển dụng về để giúp cho họ ...