Khoa học xã hội - dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/khoa-hoc-xa-hoi.tag
2019-04-14 08:10:15 114
(Dân trí) - “Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội chưa phát huy được hiệu quả thế mạnh của mình, tiếng nói của giới khoa học xã hội vẫn còn khiêm tốn, xã hội vẫn chưa được biết và giữ gìn về các thành tựu của khoa học xã hội, các ...