7 nguyên tắc học Tiếng Anh hay bất cứ ngoại ngữ nào
https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/7-nguyen-tac-hoc-tieng-anh-hay-bat-cu-ngoai-ngu-nao-1301844899.htm
2019-04-14 16:16:07 133
Sách giáo khoa Tiếng Anh và các đĩa CD của sách giáo khoa rất không tốt. Bạn không bao giờ học được Tiếng Anh giao tiếp thực thụ. Bạn không bao giờ học được Tiếng Anh tự nhiên, thứ Tiếng Anh được sử dụng trong các cuộc nói chuyện thông thường.