Năm 2019, kinh tế Việt Nam phải đột phá để vượt qua bốn loại...
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nam-2019-kinh-te-viet-nam-phai-dot-pha-de-vuot-qua-bon-loai-bay-ven-duong-20190206070724538.htm
2019-04-15 15:22:30 82
Năm 2019, kinh tế Việt Nam phải đột phá để vượt qua bốn loại "bẫy" ven đường Chia sẻ Dân trí Kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2018 là rất tích cực nhưng chúng ta không nên quá lạc quan, phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.