Ngành Kinh tế và Quản lý môi trường đào tạo gì?
https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nganh-kinh-te-va-quan-ly-moi-truong-dao-tao-gi-1231683697.htm
2019-04-16 00:16:10 123
Còn trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH QGHN có đào tạo hai chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường đó là khoa học môi trường và Công nghệ môi trường. Nói chung hai trường này có xu hướng đào tạo hoàn toàn khác nhau.