Kỳ diệu loại đá đỏ dùng làm lá cờ Tổ quốc trong Lăng Bác Hồ
https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-dieu-loai-da-do-dung-lam-la-co-to-quoc-trong-lang-bac-ho-20190203104712962.htm
2019-04-17 06:10:23 99
Thanh Hoá, chúng tôi tìm đến vùng núi rừng âm u thuộc huyện Bá Thước, nơi có thung lũng Ken Rai nằm trong lòng ngọn đồi Chợ Phét (thuộc làng Đèn, xã Điền Hạ) để nghe câu chuyện kỳ diệu về loài đá đỏ dùng làm cờ Tổ quốc và cờ Đảng trong lăng Bác Hồ.