Cử nhân y tế công cộng ngày càng “có giá” - dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cu-nhan-y-te-cong-cong-ngay-cang-co-gia-1240658385.htm
2019-04-15 06:08:26 95
Dân trí Cử nhân y tế công cộng có thể đảm nhận được nhiều vị trí khác nhau nên nhu cầu nhân lực ngành này tương đối rộng mở. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp ĐH Y tế công cộng là rất cao, riêng khoá gần đây ...