Di chúc của Bác Hồ về quyền của trẻ em - dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/ban-doc/di-chuc-cua-bac-ho-ve-quyen-cua-tre-em-1180709846.htm
2019-04-15 10:12:09 133
Dân trí Trong bản di chúc của mình, Bác Hồ 2 lần nhắc đến nhi đồng. Một lần ở đoạn mở đầu và một lần ở đoạn kết thúc. Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp 2 miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán ...