Cơ hội việc làm của ngành Cơ khí ô tô có cao?
https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/co-hoi-viec-lam-cua-nganh-co-khi-o-to-co-cao-1231924475.htm
2019-04-23 14:58:11 144
Học rồi ra trường sẽ làm gì? ... 20 năm nữa thì việc đào tạo các cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành cơ khí ô tô là việc rất ...