Những quốc gia nhỏ nhất thế giới mà bạn chưa chắc đã biết tới sự ...
http://danviet.vn/du-lich/nhung-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-ma-ban-chua-chac-da-biet-toi-su-ton-tai-896207.html
2019-04-17 09:26:23 75
20 Tháng Bảy 2018 ... Với tổng diện tích 261 km2, Saint Kitts và Nevis là quốc gia nhỏ thứ 8 thế ... Đây là quốc gia có thu nhập tính theo đầu người cao nhất thế giới.