Nét rất đặc biệt thể hiện sự nêu gương khi Bác Hồ viết Di chúc
https://danviet.vn/tin-tuc/net-rat-dac-biet-the-hien-su-neu-guong-khi-bac-ho-viet-di-chuc-954168.html
2019-04-16 22:24:07 113
“Năm 1968 là năm Bác bổ sung nhiều nhất bản Di chúc với 6 trang viết tay, đến năm 1969 Bác bổ sung một trang viết tay trên tờ giấy tin tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam (bản tin in một mặt).