KHAI BÁO HÓA CHẤT - Diễn đàn vận tải
http://ddvt.vn/post/2352
2019-05-03 17:02:06 168
29 Tháng Mười Một 2017 ... VNSW áp dụng khai báo hoá chất là cổng tự động, kết quả trả về gần ... phần or hs khai tơ khai; Up MSDS tiếng anh thì có bị phạt gì không ạ ...