Thủ tục xin Visa Đức (Kết hôn, đoàn tụ với vợ hoặc chồng tương...
https://dhd.vn/threads/thu-tuc-xin-visa-duc-ket-hon-doan-tu-voi-vo-hoac-chong-tuong-lai.1067/
2019-04-16 09:38:03 218
Thủ tục xin Visa Đức (Kết hôn, đoàn tụ với vợ hoặc chồng tương lai) Thảo luận trong 'Thông tin làm hồ sơ Du Học Đức'