Di chúc bị vô hiệu khi nào? - Công Ty Luật DHLaw
https://dhlaw.com.vn/di-chuc-bi-vo-hieu-khi-nao/
2019-04-16 19:48:33 193
1. Di chúc bị vô hiệu nếu làm trái pháp luật. Những trường hợp di chúc bị tuyên bố là vô hiệu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật bao gồm: Pháp luật quy định rằng người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt không bị mất hành vi dân sự như bị tâm thần,..