Trạm Y Tế Phường Thuận Lộc | 21, Trương Hán Siêu, Thuận Lộc ...
https://diachiso.vn/thua-thien-hue/hue/truong-han-sieu/21/tram-y-te-phuong-thuan-loc.html
2019-04-23 01:46:14 173
Trạm Y Tế Phường Thuận Lộc ... 21, Trương Hán Siêu, Thuận Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế; 054 3512 098; Báo ... 1, La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, Huế, Thừa Thiên .