Nhân viên bảo vệ tiếng Anh là gì? - Dịch Thuật Globallotus
http://dichthuatgloballotus.com/nhan-vien-bao-ve-tieng-anh-la-gi/
2019-05-12 15:10:04 57
18 Tháng Mười Hai 2018 ... Một nhân viên bảo vệ là một người được một bên công hoặc tư nhân thuê để bảo vệ tài sản của bên sử dụng khỏi nhiều mối nguy hiểm bằng ...