THỦ TỤC XIN VISA PHÁP 2018 - dichvu-visaphap.com
https://dichvu-visaphap.com/thu-tuc-xin-visa-phap-2018/
2019-04-15 13:14:20 188
Thủ tục xin visa Pháp. Thủ tục xin visa Pháp. Về cơ bản thì xin visa Pháp gồm các giấy tờ sau: Hộ chiếu gốc (còn hạn 6 tháng) và toàn bộ hộ chiếu cũ { nếu có} Tờ khai xin visa đi Pháp (ngắn hạn hoặc dài hạn) ảnh 3,5 x 4,5 (phông nền trắng mắt nhìn thẳng, ảnh không quá 6 ...