Cấp Visa Hàn Quốc 5 năm cho người có hộ khẩu Hà Nội, TP.HCM, Đà...
https://dichvuvisagap.com/cap-visa-han-quoc-5-nam-cho-nguoi-co-ho-khau-ha-noi-tp-hcm-da-nang/
2019-04-16 02:50:02 157
Theo thông báo lãnh sự quán Hàn Quốc, Người Việt Nam có hộ khẩu Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng sẽ được cấp visa Hàn Quốc 5 năm nhiều lần từ ngày 03/12/2018.