hoarding | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge ...
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/hoarding
2019-04-27 17:14:26 82
hoarding - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary. ... panô quảng cáo. an advertising hoarding. (Bản dịch của “hoarding” từ Từ ...