Quy định về việc định cư tại Đức đối với diện định cư theo hôn nhân ...
https://dinhcuchauau.net/dinh-cu-duc/quy-dinh-ve-viec-dinh-cu-tai-duc-doi-voi-dien-dinh-cu-theo-hon-nhan/
2019-04-24 02:16:10 191
23 Tháng Mười Một 2018 ... Chính sách định cư tại Đức theo diện kết hôn. Định cư tại Đức theo diện vợ chồng được đánh giá là không quá khó khăn. Chính phủ Đức cho ...