Sách là gì? Lợi ích, Vai trò và Cách đọc sách sao cho hiệu quả
https://dinhnghia.vn/sach-la-gi-vai-tro-loi-ich-cong-dung.html
2019-04-15 20:46:10 259
Sách là gì? Sách chính là những tờ giấy có chữ hoặc hình ảnh được viết tay hoặc in ấn, được buộc hoặc dán với nhau về 1 phía. Một tờ trong cuốn sách gọi là trang sách. Sách ở dạng điện tử gọi là sách điện tử hay ebook.