UEH khuyến khích viết và bảo vệ khóa luận, luận văn, luận án bằng ...
http://dinhtienminh.net/ueh-khuyen-khich-viet-va-ba%CC%89o-ve%CC%A3-khoa-lua%CC%A3n-lua%CC%A3n-van-lua%CC%A3n-an-bang-tieng-anh/
2019-05-12 11:52:23 171
14 Tháng Bảy 2017 ... ... viên, học viên và nghiên cứu sinh viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ bằng Tiếng Anh. Xem chi tiết tại đây.