Mỹ sẽ hủy bảo lãnh anh chị em diện F4? - Tư vấn di trú ...
https://ditru.com.vn/hoa-ky-se-huy-bao-lanh-anh-chi-em-dien-f4/
2019-04-15 16:54:25 194
Trong khi Thượng viện Hoa Kỳ tranh cãi sôi nổi dự luật cải tổ di trú, một số tổ chức của người Mỹ gốc Á -Thái Bình Dương vận động để thay đổi một điều khoản mà hầu hết các thượng nghị sĩ làm lơ, đó là điều khoản bãi bỏ bảo lãnh anh chị em và con cái trên 30 tuổi đã lập gia đình.