Diện F4 mở đến đâu rồi? Thời gian chờ bao lâu? - Di trú
https://ditru.com.vn/dien-f4-mo-den-dau-roi-thoi-gian-cho-bao-lau/
2019-04-24 00:34:06 183
13 Tháng Mười Một 2018 ... diện F4 chờ đợi bao lâu" hay "Hồ sơ F4 tới đâu rồi". ... Bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ diện F4 · Các diện được nhận định cư tại Hoa Kỳ · Tìm ...