Kinh nghiệm phỏng vấn của diện visa F4 đi định cư Mỹ - Di trú
https://ditru.com.vn/kinh-nghiem-phong-van-cua-dien-visa-f4-di/
2019-04-28 14:58:04 56
5 Tháng Mười Một 2016 ... NVC sẽ gửi thư mời phỏng vấn đồng thời cho người được bảo lãnh, và cả người bảo lãnh ở bên Mỹ thông qua email.