Tại sao bảo lãnh diện F4 lại chờ lâu hơn các diện khác
https://ditruquoctich.com/tai-sao-bao-lanh-dien-f4-lai-cho-lau-hon-cac-dien-khac-99.html
2019-04-15 16:54:25 162
Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức Child Status Protection Act, gọi tắt là CSPA): Đây là đạo luật cho phép thời gian duyệt xét đơn bảo lãnh của Sở di trú được trừ vào tuổi của trẻ em trong trường hợp các em đã quá tuổi, đặc biệt là những hồ sơ diện F3 và F4.