Mỹ sẽ huỷ bỏ bảo lãnh diện F3 và F4? - ditruquoctich.com
https://ditruquoctich.com/my-se-huy-bo-bao-lanh-dien-f3-va-f4-71.html
2019-04-16 23:30:24 146
Đơn Bảo Lãnh Diện F3 Dành Cho Con Đã Kết Hôn Của Công Dân Hoa Kỳ: Diện bảo lãnh F3 sẽ tiếp tục sau khi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật, nhưng sẽ có giới hạn và chỉ chấp thuận những đơn bảo lãnh được nộp trước khi con có gia đình lên 31 tuổi.