HẢI QUAN ĐÀ NẴNG - dngcustoms.gov.vn
http://dngcustoms.gov.vn/
2019-04-12 07:04:16 107
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa quyết định tạm giữ 3 thùng hàng chứa hơn 3.000 điếu xì gà được vận ...