9 cuốn sách kinh doanh này sẽ làm thay đổi tư duy của bạn
https://doanhnhansaigon.vn/sach-hay/9-cuon-sach-kinh-doanh-nay-se-lam-thay-doi-tu-duy-cua-ban-1084605.html
2019-05-01 21:44:18 128
19 Tháng Ba 2018 ... Nhưng làm thế nào để bạn biết bạn đã đọc một cuốn sách kinh doanh tốt. ... kiến thức cụ thể về cách làm một việc gì đó mà bạn chưa từng biết trước đây. ... người định vị mình trong cuộc sống dù có muốn kinh doanh hay không. ... thức và sức mạnh để tạo dững một doanh nghiệp nhỏ phát triển bền vững.