Quản trị tài chính quốc tế - Tài liệu, ebook, giáo trình
http://doc.edu.vn/tai-lieu/quan-tri-tai-chinh-quoc-te-20193/
2020-07-14 21:30:06 84
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ GVHD: Nguyễn Thanh Trung 2THÀNH VIÊN NHÓM 10 1.Phạm Tấn Tin 8. Nguyễn Xuân Tánh 2.Đỗ Tuấn Anh 9. Lý Thái Sang 3. Phạm Tiến Đỉnh 10. Nguyễn Thị Minh Hà 4. Đinh Anh Tú 11. Phan Thị Tuyết San 5. Trần Xuân Việt 12. Nguyễn Quốc Văn 6. Phan Thị Hồng 13.