CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO QUÁN CAFE - Docsfinder.net
https://docsfinder.net/chien-luoc-marketing-cho-quan-cafe
2019-05-08 01:14:12 166
Trình độ ... kinh tế học, quản lý nhà hàng, khách hàng, marketing, quản lý các sự kiện, ... doanh, lập chiến lược kinh doanh, xây dựng và đánh giá hệ thống quản ...