Thủ tục du học Đức | HALO Education - duhocduchalo.com
https://duhocduchalo.com/thu-tuc-du-hoc-duc/
2019-04-19 06:02:14 131
Và cuối cùng là bước xin Visa du học. Tham khảo thêm: Lịch trình du học Đức. III. Thủ tục xin Visa. Để có thể được cấp Visa du học Đức, kể từ ngày 01/01/2007, tất cả các ứng viên muốn đi du học Đức phải nộp hồ sơ tại Bộ phận kiểm tra học vấn (APS). Sau khi việc ...