Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng > Tuyensinh2018 ...
http://dut.udn.vn/Tuyensinh2018/Gioithieu/id/156
2019-04-22 18:38:06 85
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện - điện tử). 52140214. 35. Toán + Lý + Hóa Toán + Lý + Anh. Toán, Lý. 2. Công nghệ sinh học.