Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất - Trường Đại học Bách khoa - Đại ...
http://dut.udn.vn/Tuyensinh2018/Gioithieu/id/2092
2019-04-22 18:38:06 144
Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển. Năm 2016. Năm 2017. Chỉ tiêu. Số TT. Điểm TT. Chỉ tiêu. Số TT. Điểm TT. Nhóm ngành IV. - Ngành Công nghệ Sinh ...