Một số thông điệp truyền thông Ngày Nước thế giới 2017 - Cục ...
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/Mot-so-thong-diep-truyen-thong-Ngay-Nuoc-the-gioi-2017-5568
2019-04-17 08:00:03 258
15 Tháng Ba 2017 ... ... ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, ... Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền ... Một số hình ảnh tại Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày nước thế giới ...