Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên ...
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/Trao-Quyet-dinh-bo-nhiem-Vien-truong-Vien-Khoa-hoc-tai-nguyen-nuoc-7887
2019-04-29 22:12:03 51
12 Tháng 2 2019 ... ... Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học tài nguyên nước giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường.