Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cho thủ kho
http://ebooks.edu.vn/tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan/tu-dien-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-cho-thu-kho.html
2019-04-26 07:22:25 101
26 Tháng 2 2018 ... Dưới đây là 35 thuật ngữ trong từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cơ ... kiểm định chất lượng hànghóa; Material /məˈtɪriəl/ (n): nguyên vật liệu ... không hề đơn giản như nhiều người nghĩ mà có vai trò vô cùng quan trọng ... ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ ... 7-cap-tu-hay-bi-dung-lan-lon.