Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Bùi Hữu Phước (chủ ...
https://ebookxanh.com/tai-lieu/ebook-tai-chinh-doanh-nghiep-phan-1-ts-bui-huu-phuoc-chu-bien-dh-kinh-te-tp-hcm-986692.html
2019-05-04 12:32:11 280
Phần 1 cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho bạn đọc các nội dung: Tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử ...